Rubikova kostka je mechanický hlavolam, ve své obvyklé podobě tvořený krychlí složenou z barevných krychliček, úkolem řešitele je rotacemi přeskládat jednotlivé dílčí části tak, aby na každé straně celého tělesa byly kostičky jen jedné barvy. Existují i obměněné typy tohoto hlavolamu, jako jsou například: hranoly, mnohoúhelníky a jiná tělesa.
Nejběžnějším typem je kostka formátu 3x3x3 popularitu získala na přelomu 70. a 80. let 20. století

Typy hlavolamu

Jednotlivé druhy kostek se běžně označují třemi čísly, které jsou odděleny symbolem „x“. Tyto čísla vyjadřují počet kostiček v jednotlivých stran. Pokud se nejedná o krychli, jsou čísla řazeny vzestupně (např. 2x3x3).

Nejčastějším typem je kostka 3x3x3, stejným způsobem byly vytvořeny menší i větší verze, jako je 2x2x2, 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6 a 7x7x7.

Rubikova kostka